WORKS


BIO

Urodzona w 1984 r w Namysłowie. Absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Otrzymała dyplom z rzeźby w 2009 r.
/ Born 1984 in Namysłów, Poland. Graduate of the Art Institute of the University of Opole. Received her diploma in sculpture in 2009.

Wybrane wystawy i akcje / Selected exhibitions and actions:

2021         SALON WIOSENNY / SPRING SALON, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole,PL
2020        CO2, Dziupla, Český Těšín, CZ
2019         CHWILAn/ MOMENTn Sinfonia Varsowia, Warszawa, PL
                  PRZEKWIT, Pomniki wymarłych gatunków/ OVERBLOW, Monuments of extinct species,
                  Noc Muzeów 2019, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego,  Warszawa, PL
                 POKOLENIA / GENERATIONS, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole, PL                 
                 ZNIECZULENIE MIEJSCOWE / LOCAL ANESTHESIA, Art Studio Fabryka Kapeluszy, Bielsko-Biała, PL
2018        W jak... / W like..., Duży Pokój, Warszawa, PL
2016        CO2, Miejsce X, Opole, PL            
                 CUD NAD ODRĄ, Kozanów - W poszukiwaniu cudownego, ESK Wrocław 2016
                / MIRACLE AT THE ODER,  Kozanów - In Search of the Miraculous, ECC Wrocław 2016, PL            
                INSTRUKTAŻ AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W KULTURZE, seria Kultura Fizyczna w TVP Kultura
                / INSTRUCTION ON ACTIVE PARTICIPATION IN CULTURE, series Physical Culture in TVP Kultura    
                VIDEO ART FESTIVAL, Transmission Festival, Karlsruhe, DE 2015       
                AKCJA WIOSKA / ACTION DORF / ACTION VILLAGE, Festival UND#8, Karlsruhe, DE           
                LOGOGRAFOWIE W RUCHU / LOGOGRAPHERS IN MOTION, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole, PL            
                RAPPERS&SAPPERS, Opole-Wrocław, rzeka Odra, PL            
                NIEOBECNOŚĆ / ABSENCE, Stacja Artystyczna Rynek, Gliwice, PL
2014        KTÓRA TO KTÓRA? / WHICH IS WHICH?, Galeria Aneks, Opole, PL
2013        LEKKOŚĆ / LIGHTNESS, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice, PL
2011        HISTORIE NIEZAPISANE / UNWRITTEN STORIES, Galeria Zamostek, MBP, Opole, PL            
                ZIMOWY LAS SZTUKI IV / WINTER FOREST OF ART IV, Teatr Eko Studio , Opole, PL            
                LUNAPARK, artLOKAL, Opole, PL