WORKS


BIO

Urodzona w 1984 r w Namysłowie. Absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Otrzymała dyplom z rzeźby w 2009 r.
/ Born 1984 in Namysłów, Poland. Graduate of the Art Institute of the University of Opole. Received her diploma in sculpture in 2009.

Wybrane wystawy i akcje / Selected exhibitions and actions:

2023        BUKIET NADZIEI... BEZNADZIEI / BOUQUET OF HOPE... HOPELESSNESS, Turnus Gallery, Warszawa, PL
                  LINGUISTIC, Teatro Colorato, Bratislava, SK
                  ILUSTRAGAN 7, Galeria Zamostek, MBP, Opole, PL
2022        12345, Rotacyjny Dom Kultury, Jazdów, Warszawa, PL
                 II BIENNALE MAŁEJ FORMY CERAMICZNEJ / 2nd BIENNAL OF SMALL CERAMIC FORM,  Filharmonia Kaszubska, Wejcherowo, PL
2021         SALON WIOSENNY / SPRING SALON, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole, PL
2020        CO2, Dziupla, Český Těšín, CZ
2019         CHWILAn/ MOMENTn Sinfonia Varsowia, Warszawa, PL
                  PRZEKWIT, Pomniki wymarłych gatunków/ OVERBLOW, Monuments of extinct species,
                  Noc Muzeów 2019, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego,  Warszawa, PL
                 POKOLENIA / GENERATIONS, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole, PL                 
                 ZNIECZULENIE MIEJSCOWE / LOCAL ANESTHESIA, Art Studio Fabryka Kapeluszy, Bielsko-Biała, PL
2018        W jak... / W like..., Duży Pokój, Warszawa, PL
2016        CO2, Miejsce X, Opole, PL            
                 CUD NAD ODRĄ, Kozanów - W poszukiwaniu cudownego, ESK Wrocław 2016 / MIRACLE AT THE ODER,  Kozanów - In Search of the Miraculous, ECC Wrocław 2016, PL                   
                INSTRUKTAŻ AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W KULTURZE, seria Kultura Fizyczna w TVP Kultura / INSTRUCTION ON ACTIVE PARTICIPATION IN CULTURE, series Physical Culture in TVP Kultura, PL                                           
                 VIDEO ART FESTIVAL, Transmission Festival, Karlsruhe, DE 2015       
                AKCJA WIOSKA / ACTION DORF / ACTION VILLAGE, Festival UND#8, Karlsruhe, DE           
                LOGOGRAFOWIE W RUCHU / LOGOGRAPHERS IN MOTION, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole, PL            
                RAPPERS&SAPPERS, Opole-Wrocław, rzeka Odra, PL            
                NIEOBECNOŚĆ / ABSENCE, Stacja Artystyczna Rynek, Gliwice, PL
2014        KTÓRA TO KTÓRA? / WHICH IS WHICH?, Galeria Aneks, Opole, PL
2013        LEKKOŚĆ / LIGHTNESS, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice, PL
2011        HISTORIE NIEZAPISANE / UNWRITTEN STORIES, Galeria Zamostek, MBP, Opole, PL            
                ZIMOWY LAS SZTUKI IV / WINTER FOREST OF ART IV, Teatr Eko Studio , Opole, PL            
                LUNAPARK, artLOKAL, Opole, PL

Osiągnięcia /  Honors:

2023     Stypendium artsytyczne Marszałka Województwa Opolskiego MARSZAŁKOWSKIE TALENTY 2023 / Artistic Scolarship from the Marshal of Opole Voivodship MARSZAŁKOWSKIE TALENTY 2023
2022     Stypendium artystyczne w ramach Funduszu Popierania Twórczości ZAIKS / Artistic Scolarship under the Creativity Support Found ZAIKS
2022     Stypendium artsytyczne Marszałka Województwa Opolskiego MARSZAŁKOWSKIE TALENTY 2022 / Artistic Scolarship from the Marshal of Opole Voivodship MARSZAŁKOWSKIE TALENTY 2022