WORKS


Artist Statement

PHOTO BY MAREK ZIMAKIEWICZAnna Gądek jest artystką interdyscyplinarną. Zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętą rzeźbą, instalacją, a także działaniami performance. Inspiruje ją ludzkie życie, a szczególnie to w jakim stopniu psychika i cielesność je determinują. Interesują ją także kwestie tożsamości, relacje natury z kulturą. Najbardziej lubi wyrażać się poprzez improwizację, odpowiada jej jej spontaniczność, intuicyjność, obecność.
Jako rzeźbiarka tworzy scenki rodzajowe, które pomagają jej zdystansować się do świata. Poważnym zagadnieniom lubi nadawać lekką, żartobliwą formę. Ważna część jej praktyki artystycznej dotyczy teatru. Lubi tworzyć szczególnie lalki teatralne, bo łączą w sobie to co najbardziej ją fascynuje czyli rzeźbę i ruch.

Współtworzy grupę artystyczną Kuratorki, której działania najczęściej przyjmują formę performansów, happeningow, interwencji
i skierowane są na interakcje. http://cargocollective.com/kuratorki

W 2014 roku rozpoczęła z siostrą Elżbietą długofalowy projekt dotyczący bliźniaczej tożsamości. diversityinunity.wix.com/diversityinunity


Anna Gądek is an interdisciplinary artist who is mainly interested in sculpture understood in the broad sense as well as installation. She is inspired by human life, in parlicular – the extent to which the psyche and the corporality determine them. She is also interested in the issues of identity, the relationship of nature and culture. She likes to express herself through improvisation, but she also likes spontaneity, intuitiveness, being right here and right now.
As a sculptor, she creates genre scenes which help her distance herself from the world. She enjoys giving a light, humorous form to serious matters. She is also interested in the visual arts of theater, she likes creating theater puppets.

She co-artistic group Curators, whose activities mostly take the form of performances, happenings, interventions and are directed to interactions. http://cargocollective.com/kuratorki

In 2014 She began with her sister Elżbieta long-term project concerning the twin identity. diversityinunity.wix.com/diversityinunity