WORKS


Artist Statement

PHOTO BY MAREK ZIMAKIEWICZJestem artystką interdyscyplinarną. Zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętą rzeźbą, instalacją. Moją ulubioną i najbardziej osobistą techniką jest ceramika, ale moje zainteresowania krążą także wokół teatru, tworzenia lalek teatralnych, scenografii gdzie łączą się wszelkie dziedziny sztuki.

Współtworzę grupę artystyczną KURATORKI, której działania najczęściej przyjmują formę performansów, happeningow i skierowane są
na interakcje, http://cargocollective.com/kuratorki.
W 2014 roku rozpoczęłam z siostrą Elżbietą długofalowy projekt dotyczący bliźniaczej tożsamości, diversityinunity.wix.com/diversityinunity.
Od ponad 10 lat pracuję jako specjaistka rzemiosł teatralnych w wielu teatralnych, filmowych i telewizyjnych produkcjach.
Mieszkam i pracuję w Warszawie.

Inspiruje mnie przede wszystkim moje życie, a szczególnie to w jakim stopniu psychika i cielesność je determinują. jak kształtują tożsamość. Moja sztuka jest często zapisem stanów emocjonalnych i językiem, w którym potrafię je najlepiej wyrazić. Interesują mnie także relacje natury z kulturą. Przyjemność sprawia mi spontaniczne tworzenie skupione na procesie twórc- zym, improwizacja. Poważnym zagadnieniom lubię nadawać lekką, żartobliwą formę.I am an interdisciplinary artist who is mainly interested in sculpture understood in the broad sense as well as installation. My favorite and the most personal, private technique is ceramics, but my interests also revolve around theater, creating theatre puppets and scenography, which combines all fields of art.

I also co-curated art group KURATORKI / CURATORS whose activities mostly take the form of performances, happenings and are aimed
to interact, http://cargocollective.com/kuratorki.
In 2014 I began with my twin sister a long-term project concerning the twin identity named Diversity in Unity, diversityinunity.wix.com/diversityinunity. Since 13 years I work as a theatrical crafts specialist in a meny theatrical, television and film productions.
I live and work in Warsaw, Poland.

I am inspired primarily by my life, in parlicular – the extent to which the psyche and the corporality determine them and how they shape my identity. My art is often a record of emotional states and the language in which I can express them the best. I am also interested in the relationship between of nature and culture. I enjoy spontaneous creations focused on the creative process and improvisation. I like to give a light, humorous form to serious matters.