Artist Statement

portret_CV_wariacja

 

 

 

 

 

 

Anna Gądek jest artystką interdyscyplinarną. Zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętą rzeźbą, instalacją, a także działaniami performance. Inspiruje ją ludzkie życie, a szczególnie to w jakim stopniu psychika i cielesność je determinują. Interesują ją także kwestie tożsamości, relacje natury z kulturą. Najbardziej lubi wyrażać się poprzez improwizację, odpowiada jej jej spontaniczność, instynktowność, intuicyjność,  bycie tu i teraz.
Jako rzeźbiarka t
worzy scenki rodzajowe, które pomagają jej zdystansować się do świata. Poważnym zagadnieniom lubi nadawać lekką, żartobliwą formę. 

Współtworzy grupę artystyczną Kuratorki, której działania najczęściej przyjmują formę performansów, happeningow, interwencji
i skierowane są na interakcje. http://cargocollective.com/kuratorki

W 2014 roku rozpoczęła z siostrą Elżbietą długofalowy projekt dotyczący bliźniaczej tożsamości. diversityinunity.wix.com/diversityinunity


Anna Gądek is engaged mainly sculpture widely understood, installation, and also performance activities. She is inspired by human life, and in particular to what extent the psyche and physicality determine them. She is interested in the issues of identity, the relationship of nature with culture. Improvisation is her favorite form of expression,  spontaneity, instincts, intuitiveness, being here and now suits her. Gądek create scenes that help her to distance herself to the world. She like to give a light, playful form to a serious topics.

She co-artistic group Curators, whose activities mostly take the form of performances, happenings, interventions and are directed to interactions. http://cargocollective.com/kuratorki

In 2014 She began with her sister Elżbieta long-term project concerning the twin identity. diversityinunity.wix.com/diversityinunity

Reklamy